DĚTSKÝ PSYCHOLOG

Mgr. Jitka Záhorská

psycholožka a psychoterapeutka pro děti i dospělé

Jednooborovou psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Ve své praxi se od roku 2002 věnuje psychologické diagnostice a poradenství - cílovou skupinou jsou děti od předškolního věku po dospívající mládež. V rámci rodinné i individuální terapie se zaměřuje na řešení potíží v rodinném či školním prostředí. Psychoterapeutické vzdělání získala ve výcviku rodinné systemické terapie (Institut rodinné terapie, Praha). Supervize PhDr. Zdeněk Rieger. Dále absolvovala systematický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (Odyssea-Mezinárodní institut KBT, Praha - prof. Ján Praško, MUDr. Petr Možný). Je členkou České společnosti kognitivně-behaviorální terapie (ČSKBT). V rámci této praxe poskytuje také individuální a skupinovou psychoterapii pro dospělou klientelu (problematika úzkostných poruch, fobií, posttraumatická stresová porucha, OCD, poruchy příjmu potravy, somatoformní poruchy, deprese apod.). Supervize MUDr. Michaela Novotná.
Email: zahorska@psycholog-praha.cz.

PhDr. Jitka Cápalová

psycholožka a psychoterapeutka pro děti i dospělé

Psycholožka a psychoterapeutka orientovaná na psychodiagnostiku a psychoterapii dětí, dospívajících a jejich rodin. Dále pak nabízí terapeutickou práci s dospělými a páry.

Absolvovala psychoterapeutické a odborné vzdělání zaměřené na klinickou a pedagogickou psychologii (FF UK v Praze, Pražská psychoterapeutická fakulta). Má ukončený psychoterapeutický výcvik SUR. Dále akreditované kurzy hypnózy, logoterapie, stress managementu, telefonické krizové intervence, kurzy zaměřené na terapeutickou práci s rodinou, práci s dětmi s výchovnými problémy a poruchami chování. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a terapií dětí, mládeže i dospělých.

Pomoci Vám může např. s potížemi z oblasti školní docházky a úspěšnosti, problémy s adaptací předškoláků a školáků na prostředí mimo rodinu, výchovnými problémy, s problematikou spojenou s dospíváním, vztahovými a komunikačními problémy. Provede Vás procesem hledání vnitřní rovnováhy v souvislosti se zvládáním náročných životních situací a traumat, při pocitech selhání či úzkosti, deprese.

Pracuje jak formou individuálního poradenství a terapie, tak i formou párové, rodinné či skupinové terapie.

Kromě psychoterapeutického centra Řipská pracuje ve středisku výchovné péče. Léta psychologické praxe v diagnostickém ústavu pro děti a mládež, na základní škole, na pozici supervizora na Lince bezpečí.
Email: capalova@psycholog-praha.cz.

Mgr. Hana Novotná

psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé

Vystudovala jednooborové studium Psychologie na PedF Univerzity Karlovy, kde pokračuje v doktorském studiu, v rámci kterého se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR se zaměřením na neverbální metody. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím, krizovou intervencí, terapií dětí, dospívajících a dospělých. V poradenství či terapii se zaměřuje především na problematiku vztahovou, komunikační, spojenou s dospíváním a jinými životními milníky, dále na zvládání náročných životních situací, osobních krizí a nejistot. Pracuje formou individuální, rodinné a skupinové terapie. Pracovně působí v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2, a v ambulantním oddělení střediska výchovné péče.
Email: novotna@psycholog-praha.cz.