CENÍK A PODMÍNKY

Psychologické poradenství, psychoterapie

rodinná terapie, poradenství 50 min 1000 Kč
individuální terapie 50 min 800 Kč
psychodiagnostika dle hodinového rozsahu
individuální terapie v angličtině 50 min 1000 Kč
rodinná terapie v angličtině 50 min 1200 Kč


Cenové podmínky u vedoucí centra PhDr. Lucie Bělohlávkové a Mgr. Ireny Beranové a Mgr. Jitky Záhorské

individuální terapie 50 min 1000 Kč
rodinná terapie, poradenství 50 min 1200 Kč
párová terapie 50 min 1200 Kč


Klient zpravidla hradí sezení na místě.

Storno podmínky

Klienti mohou zrušit domluvené sezení dva a více dnů před sjednaným termínem. Pokud se klienti z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň dva dny předem, je potřeba sezení uhradit, i kdyby se nemohli dostavit.

Anonymita klientů

Psychoterapeutické centrum Řipská není smluvním zařízením se zdravotními pojišťovnami, dětský psycholog není tedy povinen vést záznamy psychoterapie ke kontrole jiným institucím.

Dětský psycholog považuje veškeré informace od klientů za důvěrné a je vázán povinnou mlčenlivostí. Dětský psycholog si vyhrazuje právo na odborné konzultace průběhu terapie v terapeutickém týmu Psychoterapeutického centra Řipská a konzultace pod odbornou supervizí, a to vždy anonymně bez uvedení jména klientů.

Provozuje:

Psycholog Praha s.r.o.
Řipská 767/15
130 00 Praha - Vinohrady
IČ: 014 00 606
DIČ: CZ 014 00 606
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206154