CENÍK A PODMÍNKY

Cenové podmínky u Mgr. Hany Novotné (pobočka Řipská)

rodinná terapie, poradenství 50 min 1400 Kč
individuální terapie 50 min 1200 Kč
on-line individuální terapie 50 min (Skype, WhatsApp, Messenger) 1200


Cenové podmínky u PhDr. Jitky Cápalové (pobočka Řipská)

individuální terapie 45 min 1200 Kč
on-line individuální terapie 45 min (Skype, WhatsApp, Messenger) 1200 Kč
rodinná terapie, poradenství 45 min 1400 Kč
individuální supervize 45 min 1200 Kč
týmová supervize 45 min 1500 Kč
v případě domluveného dojezdu na pracoviště týmu cena dohodou


Klient zpravidla hradí sezení na místě.

Storno podmínky

Klienti mohou zrušit domluvené sezení dva a více dnů před sjednaným termínem. Pokud se klienti z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň dva dny předem, je potřeba sezení uhradit, i kdyby se nemohli dostavit.

Anonymita klientů

Psychoterapeutické centrum Řipská není smluvním zařízením se zdravotními pojišťovnami, dětský psycholog není tedy povinen vést záznamy psychoterapie ke kontrole jiným institucím.

Dětský psycholog považuje veškeré informace od klientů za důvěrné a je vázán povinnou mlčenlivostí. Dětský psycholog si vyhrazuje právo na odborné konzultace průběhu terapie v terapeutickém týmu Psychoterapeutického centra Řipská a konzultace pod odbornou supervizí, a to vždy anonymně bez uvedení jména klientů.

Provozuje:

Psycholog Praha s.r.o.
Řipská 767/15
130 00 Praha - Vinohrady
IČ: 014 00 606
DIČ: CZ 014 00 606
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206154